Debiteurenbeheer

Samenwerking Centraal Invorderings Bureau (CIB).

Elke ondernemer krijgt wel eens te maken met wanbetalers. Zij komen gemaakte afspraken doorgaans niet na en ook de betaling blijft uit. Voor dit soort situaties heeft A.F.M. Servicebureau (en zijn gelieerde bedrijven) een incassoservice. 

Voor klanten van A.F.M. Servicebureau is deze incassoservice gratis bij zowel een 'cure' als bij 'no-cure'. Alleen wanneer u een dossier intrekt of het traject voortzet naar de rechter, worden er kosten in rekening gebracht. Deze worden aan de wanbetalers (uw klanten) naast de rente, naar rato incassokosten doorberekend. 

De voordelen
Wij bieden de oninbare vordering(en) aan bij het CIB. In overleg met u.
Tijd om te ondernemen wij nemen het traject geheel over in overleg met u.
Accurate en professionele incasso via het CIB.
Geen kosten in het buitengerechtelijke traject. (speciaal voor klanten van A.F.M. Servicebureau!)

Tijdens het gehele traject zullen wij de gang van zaken monitoren en in overleg met u eventuele vervolgstappen uitvoeren.

Bent u geen klant van ons en u wilt informatie in verband met uit handen geven van een vordering? Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor mekaar kunnen betekenen.