De kleine lettertjes.

Wij leveren onze dienstverlening in een All-in abonnementsvorm aan. Dit is voor u helder, duidelijk en achteraf geen verassingen met dubieuze uren.

Wat zit er in een abonnement?

Verwerking van uw administratie (Verkoop-, Inkoop-, Kas- en Bankboek)

 • Aan de hand van de door u digitaal verstrekte financiële documenten wordt uw administratie verwerkt in het Verkoopboek (uitgaande facturen), Inkoopboek (inkomende facturen) en de bankafschriften van uw zakelijke kosten rekening (bankkoppeling).
 • Verwerking van een 2e bankrekening/ bankboek en volgende tegen een meerprijs van        € 2,50 per maand.

Toegang tot uw elektronische online administratie

 • U heeft 24/7 toegang tot uw administratie d.m.v. raadpleegfunctie.

Unieke mailadres voor het verzenden van uw administratie

 • U heeft een uniek mailadres waar u uw financiële documenten naar kunt mailen middels PDF zowel via uw computer als de smartphone (app).

Toegang tot uw financiële online rapportages

 • U heeft de mogelijkheid om overzichten/ rapporten te printen voor uzelf of externe partijen.

Indienen btw-aangiften

 • Uw btw-aangiften wordt opgemaakt en ingediend n.a.v. de door u verstrekte documenten.
 • U ontvangt een (reminder) mail dat het weer tijd is om de btw-aangifte te doen.

Indienen IB-aangifte

 • Verwerken, opmaak en indienen van de aangifte IB inclusief geïntrigeerde balans/jaarrekening
 • Uw aangiftebiljet IB (en eventueel van uw partner, geen winstaangifte) wordt ingediend via Belasting Consulenten nummer (BECON)
 • Er wordt uitstel aangevraagd voor uw jaarlijkse aangifte via BECON-regeling.

Contacten met de belastingdienst

 • Telefonische- en mail contacten met de belastingdienst
 • Persoonlijke (fysieke) gesprekken/contacten met de belastingdienst tegen gereduceerd tarief of middels prijsafspraak

Geen verrassingen achteraf door na factureren van dubieuze uren

 • Uw abonnement is een All-in maandtermijn voor al de bovengenoemd/voorkomende/afgesproken werkzaamheden. Met uitzondering van eventuele bijzondere opdrachten deze wordt tegen uurtarief of middels prijsafspraak gefactureerd.

Onbeperkt advies uren per telefoon of mail

 • Werkdagen bereikbaar tot 19.00 uur. Zaterdag tot 12.00 uur
 • Het betreft hier alle telefonisch- dan wel mail. Eventuele uit te voeren werkzaamheden voortvloeiend uit het “advies” wordt via uurtarief dan wel prijsafspraak berekend.
 • Doorgaans wordt uw telefoon/mail binnen 24 uur beantwoord.

Ondersteuning gerenommeerd accountantskantoor (indien nodig)

 • Soms is het nodig om een “handtekening” van een accountant. Wij werken met gerenommeerde accountantskantoren tegen een gereduceerd tarief. Dit is afhankelijk van soort opdracht.

  Jaarrekening (samenstellingsopdracht) inclusief bespreking

  • Het is mogelijk om (jaarlijks) een separaat balans op te laten maken i.v.m. bijvoorbeeld een financieringsaanvraag of bedoelt voor externe organisaties op basis van uurtarief of prijsafspraak.

  Personenvennootschap (V.O.F.)

  • Meerprijs € 25,00 excl. btw per vennoot op uw abonnement.

  Uurtarief (werkzaamheden niet vallend in uw pakket)

  • € 85,00 excl. btw.